טלפון להתקשרות
דף הביתשייט נהרות טיולי טאוקכיסוי נגד דמי ביטול טאוק

מוצרים נוספים באיזור

כיסוי נגד דמי ביטול טאוק

הסבר ופירוט על התנאים של כיסוי נגד דמי ביטול של חברת טאוק
כיסוי כנגד דמי ביטול של חברת טאוק – TAUCK'S CRUISE PROTECTION
 
מעודכן נכון ליולי 2012
כפוף לשינויים לפי החלטת חברת טאוק
 

מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות בארץ בנוסף לכיסוי כנגד דמי ביטול של טאוק.

כיסוי כנגד דמי ביטול - CANCELLATION FEE WAIVER   

אם נאלצתם לבטל את השיט שלכם מכל סיבה שהיא , כיסוי כנגד דמי ביטול שלא יוחזר בשום מקרה, מקטין את דמי הביטול החלים על השיט (פרט לנסיבות קיצוניות* שיפורטו בהמשך) , בתנאי שאתם מודיעים לחברת טאוק על הביטול עד יום לפני מועד יציאת השיט שלכם. מחיר כיסוי ה כנגד דמי ביטול הוא 240$ עד 315$  דולר לכל אדם.

הכיסוי איננו ביטוח ;  הוא איננו מבטח דמי ביטול החלים על כרטיסי טיסה, נזקים למזוודות , פגיעות גופניות. יתרונו בכך שהוא מאפשר לכם לבטל מכל סיבה שהיא. יש לרכוש אותו בעת ההרשמה לשיט ביחד עם התשלום הראשוני על חשבון השיט. מחיר הכיסוי הזה איננו ניתן להחזר בשום מקרה ובשום נסיבות .

*נסיבות קיצוניות : במקרה של כוח עליון, מלחמה (בין אם מוכרזת ובין אם אינה מוכרזת), מעשי טרור, תאונה, אסון טבע, פריצת מגיפה, או נסיבות אחרות שאינן בשליטת טאוק , אשר תורמות או מתבטאות בדמי ביטול בשיעור גבוה מדמי הביטול שהיו נגרמים אלמלא חלו אירועים אלו , שומרת לעצמה טאוק את הזכות להוציא ללקוחות זיכוי במקום החזר כספי , שיהיה ישים לתשלום עבור טיולי טאוק עתידיים .

 

דמי הביטול שיחולו עליכם במקרה שרכשתם כיסוי כנגד דמי ביטול של חברת טאוק

(על הודעת הביטול להתקבל במשרדי טאוק שבנורוולק, קונטיקט,ארה"ב).

ביטול 60 יום ומעלה לפני היציאה

אובדן דמי הכיסוי ששולמו (240$ עד 315$ לכל אדם) ועוד 49 דולר דמי טיפול לאדם שגובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ .

ביטול 59-30 יום לפני היציאה

25% ממחיר הקרוז לכל אדם, לא כולל טיסות (אם ישים) ועוד אובדן דמי הכיסוי ששולמו (240 עד 315$ לאדם) ועוד 49 דולר דמי טיפול לאדם שגובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ .

ביטול 29-1 יום לפני היציאה

50% ממחיר הקרוז לכל אדם, לא כולל טיסות (אם ישים) ועוד אובדן דמי הכיסוי ששולמו (240 $ עד 315$ לאדם) ועוד 49 דולר דמי טיפול לאדם שגובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ .

הביטוח אינו חל פחות מ-24 שעות לפני היציאה ואז חלים 100% דמי ביטול.

 

 

אורחים שבוחרים לא לרכוש כיסוי כנגד דמי ביטול ישלמו את דמי הביטול הבאים:

 

ביטול 60 יום ומעלה לפני היציאה

דמי הביטול: 600$ עד 1100$ דולר לאדם ועוד 49 דולר דמי טיפול לאדם שגובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ .

ביטול 59-30 יום לפני היציאה

50% ממחיר הקרוז, לא כולל טיסות (אם ישים) לכל אדם ועוד 49 דולר דמי טיפול לאדם שגובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ .

ביטול 29-1 יום לפני היציאה

100% דמי ביטול (אין החזר) לא כולל טיסות (אם ישים) לכל אדם ועוד 49 דולר דמי טיפול לאדם שגובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ .

במקרה של נסיבות בלתי צפויות טאוק שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי הביטול וההעברות שפורטו לעיל.

במקרה שנאלצתם להפסיק את הקרוז לאחר שהחל ,      תהיו זכאים להחזר עבור הקטע הבלתי מנוצל בקרוז שלכם אם הוא עולה על 24 שעות ; מספר מגבלות יחולו. ההחזר יחושב על פי מספר הלילות שהחמצתם פחות קנס בגובה 40$ לאדם ליום עבור תחבורה לא מנוצלת והוצאות קבועות   ועוד 49 דולר דמי טיפול לאדם שגובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ

ביטול שותף בחדר אם שותף לחדר עוזב את הקרוז נוצר ביטול של חדר זוגי ומחושב שימוש בחדר ליחיד . המחיר שייגבה יהיה המחיר ליחיד בחדר במצב החדש.

 

TAUCK'S  SUPPLEMENTAL CRUISE PROTECTION

מורכב מכיסו כנג דמי ביטול של טאוק (פרק A  ) שאותו תיארנו לעיל ועוד ביטוח נסיעות של חברת ביטוח אמריקאית ששמה STONEBRIDGE CASUALTY INSURANCE COMPANY INC. שאין לה נציגות בארץ . 

(מכיון שלחברת הביטוח הנ"ל אין נציגות בארץ ואנו איננו יכולים לטפל בתביעות שיוגשו נגדה, אנו ממליצים ללקוחותינו לרכוש ביטוח נסיעות מתאים להם בארץ בנוסף לכיסוי כנגד דמי ביטול של חברת טאוק.