טלפון להתקשרות
דף הביתוינדסטאר קרוזוינדסטאר קרוזס תנאים ודמי ביטול

מוצרים נוספים באיזור

וינדסטאר קרוזס - תנאים ודמי ביטול

תנאים ודמי ביטול
וינדסטאר קרוזס : מדיניות פיקדונות ודמי ביטול לשנת 2016
להלן יפורטו דמי הביטול שגובה חברת וינדסטאר. בנוסף לאמור להלן גובה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ דמי טיפול בהחזר בשיעור 49 דולר לכל נוסע.
אנו ממליצים בחום לרכוש כיסוי כנגד ביטול כדי לחסוך בעלויות במידה של ביטול עקב סיבות רפואיות.


דמי פיקדון:
הפיקדון מהווה תשלום על חשבון מחיר השיט המלא. שיעורו 15% ממחיר השיט המלא ויש לשלמו תוך 7 ימים מאישור ההזמנה. להפלגות מיוחדות  נקבע פיקדון שונה והוא מפורט לכל הפלגה בנפרד באתר וינדסטאר או בחוברות וינדסטאר תקפות. הזמנות שנעשות בתוך 60 יום מתאריך ההפלגה, יש לשלם את מחיר השיט המלא עם אישור ההזמנה.

גמר חשבון:
תשלום יתרת החשבון יבוצע לא יאוחר מ-90 יום לפני תאריך יציאת השיט.

דמי ביטול:
כל הזמנה שתבוטל למעלה מ-120 יום לפני תאריך השיט תהיה כפופה לדמי ביטול של 50 דולר לאדם לוינדסטאר  ועוד 49 דולר לאדם דמי טיפול בביטול שיושתו ע"י אראי סיטונאי נסיעות בע"מ. החזר מלא בניכוי התשלומים הנ"ל ובניכוי CPP אם נרכש, יינתן לביטולים שיתקבלו בכתב  בוינדסטאר ארה"ב  לפחות 121 יום לפני תאריך תחילת השירותים שנרכשו בוינדסטארר (טיסות או שיט או שירותי יבשה) .  אורחים אשר יבטלו לאחר מועד זה מכל סיבה שהיא , יהיו כפופים לדמי הביטול הבאים:
  • 120 עד 90 יום לפני תחילת הנסיעה שנרכשה בוינדסטאר - 15% ממחיר השיט המלא (הפיקדון) לאדם ועוד 49 דולר לאדם לאראי.
  • 89 עד 60 יום לפני תחילת הנסיעה שנרכשה בוינדסטאר - 35% ממחיר השיט המלא לכל אדם + 49 דולר לאראי לכל אדם.
  • 59 עד 30   יום לפני תחילת הנסיעה שנרכשה בוינדסטאר - 50% ממחיר השיט המלא לאדם + 49 דולר לאראי לכל אדם .
  • 29 עד 0 ימים לפני תחילת הנסיעה שנרכשה בוינדסטאר - 100% ממחיר השיט המלא (אין החזר).   

שינוי שם:

וינדסטאר אינה מתירה שינויי שם. לא ניתן לשמור הנחות הרשמה מוקדמת במקרה של שינוי שם. אם חייבים לשנות שם יש לבטל את כל ההזמנה בה מופיע השם המבוקש לשינוי ולבצע הזמנה חדשה, כפוף לזמינות. דמי ביטול שיחולו הינם אלו המפורטים לעיל. 

דמי שינוי /ביטול שיחולו על שירותים אחרים שנרכשו בוינדסטאר:
דמי שינוי יוטלו על שינויים או ביטולים של שירותים אחרים שנרכשו מוינדסטאר כפי שמפורט באתר החברה או בחוברות שהיא מפרסמת.  במקרה של ביטול שירות או שינוי בשירות כזה, תגבה אראי סיטונאי נסיעות בע"מ דמי טיפול בשיעור 25 דולר לכל שינוי שירות או ביטול שירות.