טלפון להתקשרות
דף הביתדיסני קרוז לייןדיסני קרוז ליין תנאים ודמי ביטול

דיסני קרוז ליין - תנאים ודמי ביטול

תנאים והתניות עבור תושבי כל המדינות (פרט לארה"ב, קנדה ובריטניה).

חוזה הפלגה

הכרטיס שלך הוא חוזה הפלגה (אפשר לעיין בו בכתובת www.disneycruise.com/cruisecontract). יש לקרוא בעיון את חוזה ההפלגה שלך, שכן הוא מכיל תנאים והתניות חשובים אשר יחולו על הפלגתך וישפיעו על הזכויות החוקיות שלך. כל האורחים מחויבים לחתום על החוזה, לפני עלייתם לספינה של Disney Cruise Line. במקרה של סתירה בין התנאים וההתניות הנכללים בחוזה ההפלגה, תנאים והתניות אלה, ובין התנאים המופיעים בפרסומת או בהצעה כלשהי של Disney Cruise Line והמצגים בעל פה ובכתב של נציג Disney Cruise Line - התנאים וההתניות הנכללים בחוזה ההפלגה הזה יגברו.

 

קטינים

קטינים מתחת לגיל 18 אשר אינם מפליגים בלוויית הורה או אפוטרופוס חוקי חייבים להיות מלווים על ידי מבוגר אשר גילו 21 שנים או יותר, אשר יתאכסן עמם באותו תא. ההורה או האפוטרופוס של קטין אשר אינו מפליג עם הורה או עם אפוטרופוס חייב למנות מבוגר אשר בידיו תהיינה המשמורת והשליטה על הקטין, ולחתום בשמו על החוזה הקשור להפלגה עם Disney Cruise Line. אפשר לקבל טופס אישור קטין בדף "My Disney Cruise" באתר disneycruise.com או באמצעות משלוח המסמך בדואר רשום. הטופס חייב להיות חתום על ידי ההורה או האפוטרופוס החוקי, לפני העלייה לספינה במסוף של Disney Cruise Line. לאחר השעה 21:00, תוגבל הכניסה לאזורי הבידור למבוגרים לאורחים אשר גילם 18 ומעלה.

כבודה, דברי ערך ורכוש אחר

כל אורח רשאי להעלות עמו לספינה כמות סבירה של בגדים וחפצים אישיים ללא עלות, בכמות אשר לא תחרוג מ־2 תיקים לאדם. על האורחים לאחסן את כל כבודתם בתאים שלהם, ולתייגה באמצעות תג כבודה של Disney Cruise Line. אין להכניס לאתר של ®Walt Disney World או להעלות לספינה פריטים מסוכנים או בלתי חוקיים, כגון: כלי נשק, חומרי נפץ, חמצן נוזלי, חומרים מתלקחים או חומרים מבוקרים אשר אינם מסופקים על פי מרשם. עם העלייה לספינה, יימסרו פריטים אלה למנהל ההפלגה, אשר יהיה רשאי לסלקם על פי שיקול דעתו הבלעדי. יש לשמור תחת השגחתך דברי ערך, כגון: כסף מזומן, ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים, זהב, כלי כסף, תכשיטים, עיטורים, יצירות אמנות, ציוד או מוצרי צילום / וידאו / אודיו, מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים או דברי ערך אחרים, שכן Disney Cruise Line לא תהיה אחראית לנזק לפריטים אלה או לאובדנם.

מדיניות אלכוהול

בתחילת ההפלגה ובכל נמל שבו תעגון הספינה, כל אורח אשר גילו 21 שנים ומעלה רשאי להביא עמו שני בקבוקי יין או שמפניה סגורים (אשר נפחם לא יעלה על 750 מ"ל) או שש פחיות בירה (אשר משקלן לא יעלה על 12 אונקיות) בתוך תיק יד. כל היין / השמפניה והבירה אשר יועלו על הסיפון חייבים להיות ארוזים בתיק היד של האורח. אלכוהול אשר לא יהיה ארוז בתוך הכבודה המסומנת יילקח ויאוחסן עד לסיום ההפלגה. האורחים אינם רשאים להעלות לספינה משקאות חריפים אחרים (לרבות אלכוהול באבקה).

מידע בנושא פיקדון / תשלום

לצורך אישור הזמנה נדרש פיקדון. סכום הפיקדון ייקבע במועד ביצוע ההזמנה. חבילות חופשה והפלגות נתונות לביטול, אם הפיקדון המלא לא יתקבל במשרדנו בתוך פרק הזמן האופציונלי אשר צוין במועד ביצוע ההזמנה. התשלום עבור הזמנות אשר אושרו בדולר ארה"ב חייב להתקבל בכרטיס אשראי (®Visa, ®MasterCard, ®American Express, Discover® Card, ®Diners Club, Japanese Credit Bureau או Disney Visa® Card) או בהעברה בנקאית למשווקי דיסני קרוז ליין בישראל  במועד אשר ייקבע בעת ביצוע ההזמנה. התשלום עבור הזמנות אשר לא אושרו בדולר ארה"ב יתבצע באמצעות ®Visa ו־®MasterCard. ייתכנו שינויים במדיניות התשלומים עבור קבוצות. לפרטים מלאים, יש לפנות אל סוכן הנסיעות שלך. אי עמידה קפדנית בלוחות הזמנים להעברת הפיקדון והתשלום הסופי או קווי מדיניות ונהלים חלים אחרים תגרור ביטול אוטומטי של ההזמנות התלויות ועומדות.

ביטולים / החזרים

אפשר לבטל הזמנות בטלפון או בכתב. שינויים במועד תחילת החופשה או בשמותיהם של האורחים ייחשבו כביטולים. במקרה של ביטול, יוחזרו בהקדם כל הסכומים ששולמו, בניכוי דמי ביטול וסכומים אחרים החייבים בתשלום. לא יינתנו החזרים כלשהם, במקרה של הפסקת ההפלגה או ביטול על ידי האורח לאחר מועד תחילת החופשה. כל ההחזרים המתאימים יועברו ישירות לחשבון כרטיס האשראי של האורח או באמצעות סוכן הנסיעות של האורח, אם ההזמנה בוצעה באמצעות סוכן נסיעות. Disney Cruise Line אינה אחראית לקבלת כספי ההחזרים אשר הועברו לסוכני נסיעות על ידי האורחים. יש להשיב את כל מסמכי הנסיעה, לרבות כרטיסי טיסה, לפני תחילת הליך ביצוע ההחזר. סוכני נסיעות מסוימים עלולים לגבות דמי ביטול מטעם הסוכנות. Disney Cruise Line שומרת לעצמה את הזכות להגביל שינויים כלשהם בהזמנות. כל השינויים כפופים לזמינות. נא לשים לב, כי שינויים אשר יתבצעו בגודלה הכולל של קבוצה עלולים לגרור שינוי בתעריף. למען השקט הנפשי שלך, אנו ממליצים לרכוש את "תכנית ההגנה על החופשה של Disney Cruise Line", המנוהלת על ידי Aon Affinity וחתומה בידי Arch Insurance Company (disneycruise.disney.go.com/contracts-terms-safety/vacation-protection-plan/). תשלום הפרמיות עבור "תכנית ההגנה על החופשה של Disney Cruise Line" חייב להתבצע עד למועד התשלום הסופי, ו"תכנית ההגנה על החופשה של Disney Cruise Line" לא תיכנס לתוקפה עד לתשלום הסופי עבור החופשה. לתושבי ישראל מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות מתאים לכיסוי דמי הביטול המושתים על ידי דיסני קרוז ליין.

 

דמי ביטול עבור הפלגות:

קטגוריות במגבלות: הזמנות עבור תאים פנימיים, חיצוניים או תאים עם מרפסת (קטגוריות Inside, Outside או Verandah) במגבלות הן ללא החזר כספי, ואין אפשרות להעבירן. דמי ביטול בשיעור 100% יחולו ממועד התשלום.

הפלגות של 1 עד 5 לילות (למעט תאי Suites ו־Concierge)

מספר הימים לפני מועד תחילת החופשה

דמי הביטול

89-45 ימים

פיקדון לאורח

44-30 ימים

50% ממחיר החופשה לאורח

29-15 ימים

75% ממחיר החופשה לאורח

14 ימים או פחות

100% ממחיר החופשה לאורח


הפלגות של 6 לילות או יותר (למעט תאי Suites ו־Concierge)

מספר הימים לפני מועד תחילת החופשה

דמי הביטול

119-56 ימים

פיקדון לאורח

55-30 ימים

50% ממחיר החופשה לאורח

29-15 ימים

75% ממחיר החופשה לאורח

14 ימים או פחות

100% ממחיר החופשה לאורח


תאי Suites ו־Concierge: כל ההפלגות

מספר הימים לפני מועד תחילת החופשה

דמי הביטול

90 ימים או יותר

פיקדון לאורח

89-56 ימים

50% ממחיר החופשה לאורח

55-30 ימים

75% ממחיר החופשה לאורח

29 ימים או פחות

100% ממחיר החופשה לאורח

 

דמי ביטול עבור טיסות

האורח יישא באחריות עבור דמי שינוי או ביטול כלשהם אשר ייגבו על ידי חברות תעופה או על ידי Disney Cruise Line. ביטול הזמנת ההפלגה שלך מכל סיבה שהיא יגרור ביטול של כל הטיסות הקשורות להפלגה, ובמקרה זה, יחולו דמי ביטול או היטלים חלים אחרים. אין לבצע שינויים כלשהם, והכרטיס יהיה חסר ערך אם האורח לא ביטל את הזמנת הטיסה שכורטסה לפני מועד היציאה הנקוב על הכרטיס. שינויים כוללים, אולם לא מוגבלים לכך בלבד: שינוי בעיר המוצא או היעד, שינוי בזמני הטיסה, ביטול / הסרת טיסה, שינוי תאריך ושינוי / תיקון שם.

תעריפים גמישים

התשלום עבור כרטיסי הטיסה מתבצע עם התשלום הסופי עבור ההפלגה. אפשר לבצע שינויים וביטולים, והם כפופים להיטלים שלהלן, המבוססים על מועד ביצוע השינוי או הביטול.

עבור מסלולים שבהם כל הטיסות הן בתחומי ארצות הברית, קנדה, פוארטו ריקו ואיי הבתולה של ארה"ב:

מספר הימים לפני מועד תחילת החופשה

דמי הביטול / השינוי

56 ימים או יותר

ללא דמי ביטול / שינוי

55 עד 30 ימים

200 דולר לאורח

29 עד 0 ימים

300 דולר לאורח

עבור מסלולים שבהם כל הטיסות הן מחוץ לתחומי ארצות הברית, קנדה, פוארטו ריקו ואיי הבתולה של ארה"ב:

מספר הימים לפני מועד תחילת החופשה

דמי הביטול / השינוי

120 ימים או יותר

ללא דמי ביטול / שינוי

119 עד 56 ימים

300 דולר לאורח

55 עד 0 ימים

500 דולר לאורח

 

תעריפים מוגבלים

התשלום עבור כרטיסי הטיסה חייב להתבצע במלואו במועד ביצוע ההזמנה, והכרטיסים יהיו ללא החזר כספי ולא תהיה אפשרות להעברתם. כל שינוי יגרור ביטול של הזמנת הטיסה.

דמי ביטול עבור מלונות

דמי ביטול בגובה העלות המלאה של השהות במלון עבור כל הלילות ייגבו במקרה של: א) ביטול הזמנת מלון מחוץ לאורלנדו 14 ימים או פחות לפני מועד ההגעה; או, ב) ביטול הזמנת מלון באורלנדו או באאולאני, אתר נופש וספא של דיסני, 4 ימים או פחות לפני מועד ההגעה.

דמי ביטול עבור העברות

דמי ביטול בגובה העלות המלאה של ההעברות תיגבה, אם ההעברות תבוטלנה 7 ימים או פחות לפני מועד ההגעה.

דמי טיפול

שינויים בהזמנה עלולים לגרור דמי טיפול עבור כל אורח. לפרטים נוספים, יש לפנות אל סוכן הנסיעות שלך או ל־Disney Cruise Line.

טענות / דרישות בדבר הודעה מוקדמת / מגבלות זמן

לא תוגש כל תביעה בגין איחור, עיכוב, פציעה אישית, מחלה, מצוקה נפשית או מוות של אורח או בגין אובדן רכוש או נזק לרכוש של אורח כנגד Disney Cruise Line, אלא אם הועברה הודעה בכתב ל־Disney Cruise Line בדבר תביעה כאמור בתוך 6 חודשים לאחר מועד האירוע שעליו מבוססת התביעה כאמור (בתוך 30 ימים לאחר סיומה של ההפלגה, עבור תביעה בגין אובדן רכוש או נזק לרכוש); ולא תינקט כל פעולה משפטית נגד Disney Cruise Line בגין איחור, עיכוב, פציעה אישית, מחלה, מצוקה נפשית או מוות של אורח או בגין אובדן רכוש או נזק לרכוש, אלא אם פעולה משפטית כאמור תחל בתוך שנה אחת (1) לאחר מועד האירוע שעליו מבוססת התביעה כאמור (בתוך שנה אחת (1) לאחר סיומה של ההפלגה, עבור תביעה בגין אובדן רכוש או נזק לרכוש), וההודעה בדבר הליכים משפטיים בדבר תביעה כאמור תועבר ל־Disney Cruise Line בתוך 120 ימים לאחר הגשתה, למרות כל הוראה מנוגדת של חוק של מדינה, טריטוריה, שטח מוחזק או ארץ. כל הצעדים המשפטיים הנובעים מחופשה של Disney Cruise Line או הקשורים אליה יינקטו, אם בכלל, ויתקיימו באופן בלעדי בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט הממוקם במחוז ברווארד, פלורידה, ארה"ב, או בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית, מחוז המרכז בפלורידה, חטיבת אורלנדו, ובפניהם, למעט בתי משפט הממוקמים בכל מחוז, מדינה, ארץ, טריטוריה או שטח מוחזק אחרים כלשהם. החריגה היחידה לברירת הדין תהיה כאשר ואם תגיש Disney Cruise Line עתירה לפטור מחבות או להגבלתה. חבותה של Disney Cruise Line בגין אובדן רכוש או נזק לרכוש של אורח כלשהו מוגבלת לסכום של 300 דולר לאורח להפלגה, אלא אם הצהיר האורח בעת העלייה לספינה על ערכו האמתי של הרכוש בכתב, ושילם 5% מן הערך האמתי שהוצהר מעל ל־300 דולר ל־Disney Cruise Line, ובמקרה זה, תוגבל חבותה של Disney Cruise Line לערך האמתי המוצהר, אשר לא יעלה על 5,000 דולר. כל ההסדרים יתבצעו על בסיס הערך המזומן בפועל (עלות החלפה, בניכוי פחת), עד לגבולות בגובה 300 / 5,000 דולר ארה"ב החלים על חבותה של Disney Cruise Line. לא יינתן החזר בגין אובדן עקב בלאי ושחיקה רגילים, סכנות הכרוכות בהפלגה בים וכוח עליון. Disney Cruise Line מספקת כספת בתא לנוחותך; עם זאת, בשום מקרה לא תישא Disney Cruise Line בחבות בגין אובדן כסף מזומן, ניירות ערך, זהב, כלי כסף, תכשיטים, עיטורים, יצירות אמנות, ציוד ומוצרי צילום / וידאו / אודיו, מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים או דברי ערך אחרים, או נזק אשר ייגרם להם, אלא אם הופקדו פריטים אלה אצל מנהל ההפלגה או נציג ממונה אחר, אשר הנפיק קבלה בכתב עבורם. במקרה של הפקדה כאמור, תוגבל חבותה של Disney Cruise Line בגין אובדן או נזק לפריטים כאמור, כפי שפורט באופן אחר בפסקה זו. אפשר לרכוש כיסוי נוסף, באמצעות "תכנית ההגנה על החופשה של Disney Cruise Line", המנוהלת על ידי Aon Affinity וחתומה בידי Arch Insurance Company (disneycruise.disney.go.com/contracts-terms-safety/vacation-protection-plan/).

 

רישום באתר נופש / עלייה לספינה של WALT DISNEY WORLD RESORT

הרישום (צ'ק-אין) במלונות Walt Disney World® Resort מתבצע, בדרך כלל, לאחר השעה 16:00. באפשרותם של אורחים המגיעים מוקדם להשאיר את כבודתם במלון, כדי שיוכלו ליהנות מן הפארקים הנושאיים או מהפינוקים באתר. מומלץ לארוז בתיק האישי פריטים נחוצים, לרבות תעודות מזהות, דברי ערך, תרופות (באריזתן המקורית) ופריטים אישיים אחרים כלשהם או פריטים אחרים הדרושים לרישום או לעלייה לספינה. זמן העזיבה (צ'ק אאוט) הנהוג ב־Walt Disney World Resort הוא בדרך כלל לפני השעה 11:00. העלייה לספינה מתחילה בשעה 13:00. האורחים נדרשים להימצא על סיפון הספינה לפחות שעה אחת לפני מועד ההפלגה המתוכנן.

מה נכלל בתעריף החופשה

תעריפי ההפלגה כוללים אירוח על הספינה עבור כל אורח, ואת כל הארוחות והבידור המוצעים על סיפון הספינה. קבוצות השוהות במלון של Walt Disney World Resort ומזמינות סוויטה בספינה עבור יותר מ־5 אורחים תידרשנה להזמין חדר נוסף ב־Walt Disney World Resort בתוספת תשלום.

מה לא נכלל בתעריף החופשה

החלק בתעריף המתייחס לאתר הנופש אינו כולל ארוחות, משקאות או כל פריט אחר בעל אופי אישי. החלק בתעריף המתייחס להפלגה אינו כולל את כרטיסי הטיסה, העברות או שינוע כבודה, תוספות דלק, סיורי חוף, טיולים או ארוחות על החוף בכל הנמלים שבהם עוגנת הספינה, תשרים, משקאות אלכוהוליים, משקאות קלים, מים בבקבוקים, שירותי כביסה או שירות חדרים או פריטים אחרים אשר אינם נכללים במפורש. התעריף אינו כולל גם מסים, היטלים והוצאות, לפי הגדרתו של מונח זה ב־www.disneycruise.com/taxesandfees.

 

שיקולים בריאותיים הקשורים בהפלגה

בעלותם לספינת התענוגות של Disney Cruise Line, האורחים מצהירים כי הם כשירים להפליג מבחינה גופנית ואחרת. אם קיימת בעיה רפואית אשר בגינה ניטלות תרופת מרשם או קיים חשש שיהיה צורך בטיפול רפואי במהלך ההפלגה, נא להיוועץ ברופאך האישי לפני הנסיעה. לנוחותך, על הספינה נמצאים רופא ואחות, הזמינים 24 שעות ביממה למתן שירותים רפואיים בסיסיים. הרופא והאחות אינם עובדיה או נציגיה של Disney Cruise Line, והם יגבו את שכר טרחתם עבור השירותים אשר יוענקו לך על פי בקשתך. החלטות באשר להשגחה ולטיפול רפואי הן אישיות וחסויות, ועל כן תתקבלנה בין האורח ובין הרופא והאחות בלבד. Disney Cruise Line לא תישא בחבות בגין מוות, פציעה אישית, מחלה או מצוקה נפשית אשר תיגרמנה עקב טיפול, אבחנה, ייעוץ, בדיקה, רישום או שירות אחר כלשהו אשר יוענקו על ידי צוות רפואי כאמור או כשל מצדו של צוות רפואי כאמור בהענקת טיפול, אבחנה, ייעוץ, בדיקה, מרשם או שירות אחר כלשהו. מנהל ההפלגה יהיה רשאי בכל עת לדרוש מאורח לרדת מן הספינה מסיבות רפואיות, והציות להחלטתו הוא בגדר חובה. למען השקט הנפשי שלך, אנו ממליצים לרכוש את "תכנית ההגנה על החופשה של Disney Cruise Line". תשלום הפרמיות עבור "תכנית ההגנה על החופשה של Disney Cruise Line חייב להתבצע עד למועד התשלום הסופי, ו"תכנית ההגנה על החופשה של Disney Cruise Line" לא תיכנס לתוקפה עד לתשלום הסופי עבור החופשה.

קניות בחגים

ייתכן כי עסקים קמעונאיים בנמלי היעד יהיו סגורים בחגים מסוימים.

זכות לשינוי מסלול / לעיכוב

Disney Cruise Line תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לשנות, להחליף, לדחות, לבטל או לחרוג מהפלגה מתוכננת, ממסלול או מנמל יעד, ותהיה רשאית להחליף את הספינה בכלי שיט אחר, ולא תישא בחבות בגין אובדן או נזק אשר ייגרמו לאורח כתוצאה משינוי, החלפה, דחייה, ביטול או חריגה כאמור. האורח יישא בתשלום כל וכלל ההוצאות אשר תיגרמנה עקב עיכובו של אורח על סיפון הספינה או במקום אחר בכל שלב של המסע עקב הסגר, תקנות נמל, דין חל, מחלה או סיבה אחרת.

נסיעה קבוצתית

ייתכנו שינויים במדיניות החלה על נסיעות קבוצתיות. לפרטים, יש לפנות אל סוכן הנסיעות שלך.

חיות מחמד / חיות שירות

העלאת בעלי חיים על הספינה אסורה, למעט חיות שירות. חובה להודיע ל־Disney Cruise Line לפחות 72 שעות לפני ההפלגה על העלאת חיית שירות על הספינה. בנמלי יעד רבים, נהוגות דרישות קפדניות באשר לבעלי חיים, ויש לוודא כי חיית השירות שלך מקיימת את כל הדרישות בכל אחד מן היעדים. Disney Cruise Line לא תהיה אחראית לחוסר אפשרותך לבקר בנמל היעד עקב אי קיום דרישות כניסה כאמור.

סירוב הובלה

Disney Cruise Line תהיה רשאית לסרב להוביל, או תהיה רשאית להוריד מן הספינה בכל נמל, כל אורח העלול לסבול ממחלה מידבקת או מבריאות לקויה או כל אורח אשר נוכחותו עלולה לפגום בנוחותם או בבטיחותם של האורחים האחרים או של אנשי הצוות, לדעתו של מנהל ההפלגה, או אשר ירידתו לחוף ביעד עלולה להימנע על ידי רשויות ההגירה או רשויות ממשלתיות אחרות, לדעתו של מנהל ההפלגה. במקרים כאמור לא יהיה האורח זכאי לכל החזר כספי או לפיצוי. Disney Cruise Line שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר את הפלגתם של אורחים בעלי רקע פלילי. נשים אשר נכנסו לשבוע ה־24 להריונן נכון למועד העלייה להפלגה או אשר תיכנסנה לשבוע ה־24 להריונן במהלך ההפלגה לא תורשינה להפליג משיקולי בטיחות. לא יתקבל אישור רופא או ויתור על חבות. נוסף על כך, לא תוטל על Disney Cruise Line אחריות או חבות בגין סיבוכים כלשהם הקשורים להיריון בשלב כלשהו. גיל המינימום להפלגה בספינות Disney Cruise Line במרבית המסלולים הוא 6 חודשים, וגיל המינימום עבור הפלגות טרנס-אטלנטיות, הפלגות להוואי או הפלגות דרך תעלת פנמה הוא 1 שנה.

אי שידול

חל איסור על שידול לרכישת טובין ושירותים מכל סוג שהוא על ספינות Disney Cruise Line.

תפוסת התאים

תפוסת התאים על הספינות מוגבלת למספר המיטות בתא. Disney Cruise Line שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר המיטות והתאים ליחיד הנמכרים.

מקום רישום הספינה

מקום רישומה של הספינה: איי בהאמה

מידע בדבר העברות

אורחים אשר ירכשו טיסות באמצעות תכנית הטיסות של Disney Cruise Line או שידאגו לסידורי הטיסה שלהם בעצמם יהיו רשאים לרכוש העברות ושינוע כבודה מ־Disney Cruise Line, הכוללים הסעה בין נמל העלייה לספינה ובין נמל התעופה הקרוב ביותר לנמל העלייה לספינה. יש לשים לב, כי האורחים אשר לא ירכשו העברות מ־Disney Cruise Line יהיו אחראים עבור כל ההעברות ושינוע הכבודה אל נמל התעופה וממנו, אל נמל העלייה לספינה וממנו ואל מלונם וממנו, במידת הצורך. אנו ממליצים להותיר לפחות 4 שעות בתחילתה ובסיומה של הפלגתך לצורך נסיעות, ביקורת דרכונים ובדיקות ביטחון בנמל העלייה ובנמל התעופה.

סוכני נסיעות

אנו מזמינים אותך לבקר אצל סוכן הנסיעות הקרוב לביתך לביצוע הזמנתך ב־Disney Cruise Line. סוכנויות נסיעות אינן נמצאות בבעלותה של Disney Cruise Line ואינן מופעלות על ידה, והן פועלות מטעמו של האורח לצורך ארגון חופשות.

כפיפות התנאים לשינויים

Disney Cruise Line שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כל המחירים, התנאים וההתניות האחרים המופיעים באתר האינטרנט / בחוברת זו, ללא הודעה מוקדמת. שינויים במחיר לא ישפיעו על הזמנות אשר התשלום הסופי עבורן התבצע במועד, למעט במקרים שבהם העלייה נובעת מעליית מסים, היטלים והוצאות נמל, כפי שיחולו.

תעריפים לתא יחיד

התעריפים עבור תא יחיד עומדים על 200% ממחיר החבילה עבור תא זוגי.

מדיניות עישון / איסור עישון

לנוחותם ולהנאתם של אורחינו, תוכננו הספינות של Disney Cruise Line בראש ובראשונה כספינות ללא עישון. עם זאת, אנו מכירים בעובדה כי חלק מן האורחים מעשנים. כדי ליצור על הסיפון אווירה אשר תשביע גם את רצונם של המעשנים, יועדו חלק מן הסיפונים הפתוחים בכל אחת מן הספינות כאזורי עישון. העישון בתאי האורחים ועל המרפסות הפרטיות אסור. אורחים אשר יימצאו מעשנים בתאים או על המרפסות שלהם ייקנסו בסכום של 250 דולרים, אשר יתווסף לחשבונם. כל האורחים מחויבים להקפיד על האזורים האסורים לעישון, ולהימנע מעישון מקטרות ו/או סיגרים בכל השטחים הציבוריים. מטרתן של בקשות אלה היא יצירת סביבת מחיה המתאימה לכולם על הספינה.

ספקיות החופשות

Magical Cruise Company, Limited (הפועלת כ־Disney Cruise Line - משרד רשום: רחוב המלכה קרוליין 3, האמרסמית', לונדון W6 9PE, אנגליה) ו־.DCL Island Development, Ltd הן ישויות נפרדות וחברות בת עקיפות של חברת Walt Disney. Magical Cruise Company, Limited היא המפעילה של הספינות של Disney Cruise Line. .DCL Island Development, Ltd היא המפעילה והספקית של המתקנים באי Castaway Cay של דיסני. כל הסידורים המתבצעים עבור אורחים או על ידם עבור: (א) תובלה או נסיעה בדרך האוויר או היבשה; (ב) סיורי חוף; (ג) טיולים; (ד) פארקים נושאיים; (ה) בתי מלון; (ו) מסעדות; או (ז) פעילויות או שירותים דומים אחרים, מתבצעים באופן בלעדי לנוחותם של האורחים ועל אחריותם. הספקים של פעילויות ושירותים כאמור הם קבלנים עצמאיים, ואינם פועלים כסוכנים או כנציגים של Magical Cruise Company, Limited. אפשר לקבל את שמם של ספקי הפעילויות והשירותים כאמור על פי בקשה ממנהל סיורי החוף. Magical Cruise Company, Limited לא תישא בחבות או באחריות בכל אופן שהוא בגין מוות, פציעה אישית, מחלה או מצוקה נפשית אשר תיגרמנה לאורח, או בגין אובדן או נזק לרכושו של אורח, אשר ייגרמו כתוצאה מכל פעולה או מחדל מצד ספקים של תובלה אווירית או יבשתית, סיורי חוף, טיולים, מסעדות, בתי מלון, פארקים נושאיים או פעילויות או שירותים דומים אחרים. חבותו של הספק על אירוח, שירותים ופעילויות כאמור יכולה להתנהל ולהיקבע על פי הגבלות הנכללות במחירונים, בחוקים, באמנות או בחוזים החלים על יחסיו של אורח עם ספק כאמור. כל הזכיינים הפועלים על סיפונן של הספינות של Disney Cruise Line ועובדיהם, לרבות ללא הגבלה מרכז הכושר, הספא, המספרה, המכבסה, האינטרנט קפה וחנות הצילום, הם קבלנים עצמאיים ו־Magical Cruise Company, Limited לא תישא באחריות לפעולות או למחדלים של גופים כאמור באספקת טובין או שירותים לאורחים.

מוצרים מתכלים

חל איסור על שימוש במצננים, למעט לצורך קירור תרופות, מזון לתינוקות או פריטים הקשורים למגבלות דיאטטיות. אין להעלות על הספינה מצננים המכילים פריטים אישיים (לדוגמה: משקאות מוגזים או חטיפים). לא תותר העלאתם לספינה של פריטים מתוצרת בית, מבושלים מראש או מוצרים מתכלים אחרים או חטיפים פתוחים. צר לנו כי אין באפשרותנו לספק אמצעים להכנה, לקירור או לאחסון של מזון עבור פריטי מזון או משקה אישיים.

מדיניות ברֵכת התינוקות

למען בריאותם ובטיחותם של אורחינו, ההורים נדרשים לקיים את דרישות שירות הבריאות הציבורי של ארה"ב, ולאפשר אך ורק לילדים גמולים להיכנס לברֵכות ולמתקני הספא שעל הספינה. חל איסור על שימוש בחיתולים או בחיתולי שחייה. עם זאת, ילדים צעירים אשר טרם נגמלו מוזמנים ליהנות מאזורי משחקי המים והמזרקות, אשר תוכננו באופן בלעדי להנאתם של ילדים הלובשים חיתולי שחייה.

דרכונים / אשרות

כדי להפליג, על כל האורחים (אזרחי ארה"ב, תושבים ואורחים אשר אינם אזרחי ארה"ב) להחזיק בתעודות אזרחות ממשלתיות תקפות; ייתכן כי תעודות אלה יכללו כרטיס תושב קבע מקורי (המוכר גם בשם כרטיס רישום תושב זר - ARC), דרכונים ו/או אשרות נדרשות. אורחים אשר אינם מחזיקים במסמכי אזרחות מתאימים לא יורשו לעלות לספינה. תקנות ממשלת ארה"ב המתייחסות לדרישות הנוגעות לדרכונים נתונות לשינויים. על כן, אנו ממליצים בחום לאזרחי ארה"ב בני כל הגילאים להחזיק בדרכון אמריקני תקף עבור כל ההפלגות. נא כנסו לאתר האינטרנט של מחלקת המדינה של ארה"ב בכתובת http://travel.state.gov או חייגו למרכז המידע הלאומי לדרכונים של ארה"ב במספר 877-4USA-PPT לבירור הדרישות העדכניות ביותר. כל האורחים אשר אינם אזרחי ארה"ב חייבים להחזיק במסמכים המתאימים, כדי להיכנס לארצות הברית. אפשר למצוא מידע נוסף על אודות המסמכים הנדרשים לצורך נסיעה לארצות הברית בכתובת http://cbp.gov או https://travel.state.gov. כל אדם הנוסע לארה"ב או העובר דרכה במסגרת תכנית הפטור מאשרה (Visa Waiver Program) מחויב להשיג אישור נסיעה לא יאוחר מ־72 שעות לפני הנסיעה, באמצעות השלמת ההליך המקוון במערכת האלקטרונית לאישור נסיעה (ESTA). אפשר לקבל מידע נוסף על אודות ESTA בכתובת https://esta.cbp.dhs.gov.

 

אורחים בעלי מוגבלויות / תאים הנגישים לכיסאות גלגלים

Disney Cruise Line מציעה תאים וסוויטות נגישים, המצוידים עבור אורחים בעלי מוגבלויות. המתקנים הנכללים: מפתנים משופעים לחדרי האמבטיה, טלפונים נוספים בחדר האמבטיה / על שידת הלילה, מסעדי יד באמבטיה ובמקלחת, מושבי מקלחת מתקפלים, ראשי מקלחת ידניים ומתלי מגבות וארונות מונמכים. הערה: האורחים הנזקקים לכיסא גלגלים לכל אורך הפלגתם נדרשים לבצע את הסידורים הנדרשים לצורך השימוש בכיסא הגלגלים, לפני ההפלגה.

אורחים בעלי מוגבלויות / שירותים נוספים

אחת הברֵכות שלנו כוללת משטחי העברה. אפשר לקבל כיסאות גלגלים מותאמים לחוֹל באי Castaway Cay. בשטחים הציבוריים בספינה נמצאים חדרי שירותים נגישים לכיסאות גלגלים. אולמות המופעים העיקריים מצוידים במערכות עזר לשמיעה. אפשר להיעזר בשירות כתוביות במכשירי הטלוויזיה בתאים ובצגי וידאו נבחרים על הספינה. הופעות חיות המלוות בתרגום לשפת הסימנים מתקיימות בהפלגות נבחרות. התאים מצוידים בערכות תקשורת הכוללות מקוש לדלת והתראות על שיחות טלפון, מגבר לטלפון, מערכת התראה באמצעות הרעדת המיטה, גלאי עשן מצויד בנורה מהבהבת ומכשיר טלפון טקסט (TTY).

אורחים בעלי מוגבלויות / סידורי לינה

אם ברצונך לקבל מידע נוסף או להזמין סידורי לינה עבור אורחים בעלי מוגבלויות, יש לדון בצרכים עם נציג/ת ההזמנות, במועד ביצוע ההזמנה. למידע באמצעות TTY, נא לחייג 566-7455 (407).

אורחים בעלי מוגבלויות / הפלגות היוצאות מנמלים במדינות האיחוד האירופי

תקנת 1177/2010 של האיחוד האירופי חלה במקרים שבהם האורח עולה לספינה בנמל הנמצא בתחומי האיחוד האירופי. על האורחים ליידע את Disney Cruise Line בכתב במועד ביצוע ההזמנה, אם הם "נוסעים בעלי מוגבלויות" או "אנשים מוגבלים בתנועה" העלולים להזדקק להסדרים מיוחדים, לציוד ו/או למוצרים רפואיים, או לטיפול או לסיוע במסוף המוצא או היעד, במהלך העלייה לספינה או הירידה ממנה או במהלך ההפלגה; על אודות כל צורך ספציפי באשר לסידורי הלינה, ההושבה או השירותים הנדרשים; ואם הם נדרשים להעלות עמם לספינה ציוד רפואי ספציפי או חיות שירות. אם יחול שינוי בנסיבות הקשורות לאורח בין מועד ביצוע ההזמנה למועד ההפלגה, האורח מחויב לעדכן את Disney Cruise Line בהקדם האפשרי, ולהודיע על כל צורך בהסדרים ספציפיים כלשהם, לרבות ציוד רפואי. Disney Cruise Line תסרב להעלות לספינה אורחים אשר אי אפשר להובילם בבטחה ועל פי כל דרישות הבטיחות החלות אשר נקבעו במסגרת החוק הבין לאומי, חוקי האיחוד האירופי או החוק הלאומי, או במקרים שבהם העלאתו של אורח לספינה, הורדתו ממנה או הובלתו אינם אפשריים לביצוע באופן בטיחותי. Disney Cruise Line תהיה רשאית לסרב לקבל הזמנה או להעלות לספינה לאחר מכן כל אורח מטעמי בטיחות, תוך התחשבות, בין היתר, בקוד הניהול הבטיחותי (ISM) להפעלתן הבטיחותית של ספינות ו/או בתקנות SOLAS ("בטיחות החיים בים"). חשוב לספק את המידע המלא ביותר בעת ביצוע ההזמנה. פירוש המונחים "אדם בעל מוגבלות" או "אדם המוגבל בתנועה" על פי תקנה זו הוא כל אדם אשר יכולת התנועה שלו על גבי כלי תחבורה היא מוגבלת כתוצאה ממוגבלות פיזית כלשהי (הקשורה בחושים או במערכת התנועה, קבועה או זמנית), ממוגבלות או מהפרעה שכלית או פסיכולוגית, או מכל סיבה אחרת למוגבלות או להפרעה או עקב גיל, ואשר מצבו דורש טיפול מתאים והתאמה לצרכיו הייחודיים, עבור השירותים המוענקים לכלל הנוסעים.

במידת הצורך וכדי לעמוד בדרישות הבטיחות החלות, ייתכן כי Disney Cruise Line תדרוש שאדם בעל מוגבלות או אדם המוגבל בתנועה ילווה על ידי אדם אחר כשיר המסוגל לסייע לו בפעילויות היומיומיות. ייתכן כי דרישה זו תשתנה מספינה לספינה וממסלול למסלול. אורחים שייתכן כי ייכללו בקטגוריה זו כוללים אנשים הזקוקים לסיוע בטיפול האישי, לרבות הזנה. יש לדאוג לטיפול האישי או לפיקוח על חשבונך. אין באפשרותה של Disney Cruise Line לספק לאורחים שירותי מטפל מחליף, טיפול אישי אחד על אחד או פיקוח או כל צורה אחרת של טיפול ייעודי.

יש ליידע את Disney Cruise Line לפני ההפלגה על אודות ציוד רפואי שברצונך להעלות לספינה, כדי לאפשר ל־Disney Cruise Line לקבוע אם אפשר להוביל ציוד זה בבטחה על גבי הספינה. אי אפשר להוביל חמצן נוזלי או מילוי או לספק בלוני חמצן על הספינה. אי מתן הודעה ל־Disney Cruise Line בדבר ציוד כאמור עלולה לגרור סירוב להעלאת הציוד לספינה, ובעקבות זאת עלולה לפגוע ביכולתך להשתתף בהפלגה. אין להעלות יותר מ־2 יחידות של ציוד רפואי כאמור לכל תא, וערכו הכולל של ציוד כאמור לא יעלה על 4,000 דולר לתא, אלא אם הסכימה Disney Cruise Line אחרת בכתב. במקרה של אובדן או נזק לציוד כאמור עקב רשלנות מצדה של Disney Cruise Line ו/או עובדיה או סוכניה, תחליף או תתקן Disney Cruise Line ציוד כאמור על פי בחירתה.

הדין החל

הזמנות חופשות של Disney Cruise Line נחשבות כחוזים אשר נערכו במדינת פלורידה וכפופות לחוקיה של פלורידה, בהיקפם החל, ולחוק הימי של ארצות הברית, בהיקפו החל, למעט כל כללי ברירת הדין שייתכן כי יחולו באופן אחר. כל הצעדים המשפטיים הקשורים להזמנת חופשה של Disney Cruise Line יינקטו ויתקיימו באופן בלעדי בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט הממוקם במחוז ברווארד, פלורידה, או בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית, מחוז המרכז בפלורידה (חטיבת אורלנדו).

מהדורת 08-18

כאשר סוכן הנסיעות מבקש אישור על קריאת התנאים וההתניות של דיסני קרוז ליין יש לחתום כאן לאחר קריאתם:שם הנוסע:   ___________________________    חתימה:________________________


תאריך:  __________________________________שם הנוסע:   ___________________________    חתימה:________________________


תאריך:  __________________________________