טלפון להתקשרות
דף הביתדיסנילנד פריז תנאים ודמי ביטול

דיסנילנד פריז - תנאים ודמי ביטול

1.1
   יש לדווח בכתב על כל שינוי. שינויים שיש בהם ביטול של חלק מההזמנה כפופים לדמי ביטול כמפורט להלן.

   סעיף זה דן בתנאים ודמי ביטול של חבילות לדיסנילנד פריז.
   חבילה משמעותה שהייה בבית מלון + כררטיסי כניסה לפארקי דיסנילנד פריז.
   כרטיסי כניסה לפארקים שנרכשים בנפרד (ללא בית מלון) ניתנים לשימוש החל מ-24 שעות לאחר הוצאתם ואינם ניתנים לביטול. אינם זכאים להחזר.

   ביטולים שמת קבלים ביום עסקים של אראי (א' - ה' פרט לחגים ושבתונים) עד 18 יום לפני מועד ההזמנה בדיסני - אין דמי ביטול.
   אלא בנוסף לדמי הביטול המפורטים מטה ייגבו 25 אירו לאדם:
   ביטול 17 עד 7 ימים לפני ההגעה - 25% ממחיר החבילה.
   ביטול 6 עד 4 ימים לפני ההגעה -  50% ממחיר החבילה.
   ביטול 3 ימים ופחות לפני ההגעה -  100% אין החזר.
   מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות שיכסה דמי ביטול עקב אשפוז.

   סוכנים/לקוחות אשר מבצעים הזמנות למעלה משלושה חודשים מראש לחבילת חדר + כרטיס:
   ישלמו פיקדון 39 אירו להזמנה. הפיקדון מהווה חלק ממחיר החבילה.
   את ההפרש במחיר לחבילה יש להשלים לא יאוחר מחודש לפני היציאה ובתמורה יוצא שובר לדיסני עבור המלון וכרטיסי הכניסה לפארקים.

   הפיקדון יוחזר במלואו במקרה של ביטול עד 30 יום לפני ההגעה למלון ובתנאי שלא הוצא שובר.
   לאחר הוצאת השובר יחולו דמי הביטול הנפרדים המפורטים לגבי דיסניוורלד או דיסנילנד פריז.

   להזמנת חבילות אשר נעשות בתוך שלושה חודשים לפני ההגעה לא נדרש פיקדון,
   יש לשלם את מלוא המחיר לצורך קבלת השובר לא יאוחר מ-30 יום לפני תאריך ההגעה
   החברה אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה למי שלא יסדיר את התשלום המלא של החבילה במועד.

1.2
   דמי טיפול בשינוי הזמנה, בתלונות ובהחזרים:
   שינוי ראשון לפני כרטוס - ללא תשלום.
   כל שינוי נוסף או שינוי אחרי כרטוס - 25 אירו להזמנה.
   דמי טיפול בהחזרים או בתלונות - 25 אירו לאדם.

 

1.3
   הזמנות מאוחרות:
   הזמנה מאוחרת - היא הזמנה שנעשית בתוך 7 ימים לפני ההגעה ודורשת טיפול מיוחד ודחוף.

   דמי טיפול בהזמנה מאוחרת - 50 אירו להזמנה.

   הערה: חברת דיסני שומרת לעצמה את הזכות להחליף מלון שהוזמן במלון אחר באותה קטגוריה / רמה גבוהה יותר.

1.4
   במקרה של שינוי מיסים על ידי רשויות בחו"ל –  ישתנה מחיר החבילה בהתאם גם אם שולמה מראש ויחול על הרוכשים.