דף הביתהולנד אמריקה לייןאוניות הולנד אמריקה

אוניות הולנד אמריקה

מידע כללי ותוכניות סיפון של כל אוניות הולנד אמריקה ליין
אוניות הולנד אמריקה
  • אוניות הולנד אמריקה
  • אוניות הולנד אמריקה
  • אוניות הולנד אמריקה

שם אוניה + תמונה

מידע כללי

אמסטרדם – ms Amsterdam

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Amsterdam0.jpg

משקל: 63 אלף טון

אורך: 260 מטר

אנשי צוות: 615

נוסעים: 1380

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

ניו אמסטרדם – ms NieuwAmsterdam

משקל: 86 אלף טון

אורך: 312 מטר

אנשי צוות: 929

נוסעים: 2106

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

יורודאם ms Eurodam

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 86 אלף טון

אורך: 312 מטר

אנשי צוות: 929

נוסעים: 2104

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

מאסדם – ms Maasdam

משקל: 56 אלף טון

אורך: 240 מטר

אנשי צוות: 580

נוסעים: 1258

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

נורדאם ms Noordam

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 82 אלף טון

אורך: 312 מטר

אנשי צוות: 800

נוסעים: 1924

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

אוסטרדאם ms Oosterdam

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 82 אלף טון

אורך: 312 מטר

אנשי צוות: 817

נוסעים: 1916

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

פרינסנדאם – ms Prinsendam

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 38 אלף טון

אורך: 223 מטר

אנשי צוות: 470

נוסעים: 835

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

רוטרדאם ms Rotterdam  

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 62 אלף טון

אורך: 260 מטר

אנשי צוות: 600

נוסעים: 1404

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

רינדאם ms Ryndam  

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 56 אלף טון

אורך: 240 מטר

אנשי צוות: 580

נוסעים: 1260

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

סטאטנדם ms Statendam

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 38 אלף טון

אורך: 223 מטר

אנשי צוות: 470

נוסעים: 835

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

וינדאם ms Veendam  

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 57 אלף טון

אורך: 240 מטר

אנשי צוות: 580

נוסעים: 1350

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

וולנדאם ms Volendam  

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 61 אלף טון

אורך: 260 מטר

אנשי צוות: 615

נוסעים: 1432

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

ווסטרדאם ms Westerdam  

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 82 אלף טון

אורך: 312 מטר

אנשי צוות: 817

נוסעים: 1916

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

זאנדאם ms Zaandam  

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 61 אלף טון

אורך: 260 מטר

אנשי צוות: 615

נוסעים: 1432

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה

זוידרדאם ms Zuiderdam  

Description: http://classictravel.co.il/Content/Gallery/Noordam1.jpg

משקל: 82 אלף טון

אורך: 312 מטר

אנשי צוות: 817

נוסעים: 1916

תרשים סיפון האוניה – Deck Plans

סיור וירטואלי וסרטונים:

סביבת האוניה | חדרי האוניה